PANEVĖŽIO
BASEINO
KONKURSAS

ATVIRAS PROJEKTO KONKURSAS:  
„PANEVĖŽIO DAUGIAFUNKCINIO SPORTO IR SVEIKATINIMO CENTRO „AUKŠTAITIJA“ REKONSTRAVIMAS A. JAKŠTO G. 1, PANEVĖŽIO MIESTE“


PIRMOJI VIETA:  "STUDIJA HEIMA" DARBAS "D11"

Apie konkursą 

Atviro projekto konkurso objektas – rekonstruojamo sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ A. Jakšto g. 1 Panevėžyje architektūrinio projekto sukūrimas. Konkurso metu bus išrinktas geriausias architektūrinis sprendimas. Su geriausio pasiūlymo laimėtoju, neskelbiamų derybų būdu, bus sudaroma techninio projekto ir projekto vykdymo priežiūros sutartis.

Vizija

Sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ rekonstrukcija siekiama padidinti neformaliojo švietimo, sveikos gyvensenos sportuojant, kultūros ir (ar) laisvalaikio paslaugų prieinamumą Panevėžio miesto gyventojams bei miesto svečiams, sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti Panevėžio mieste. 

Tikslai

Pagerinti sporto infrastruktūrą Panevėžio mieste. Siekiama gerinti sąlygas sportininkams ir miestiečiams ilguoju laikotarpiu. Panevėžio miesto ambicija – praplėsti sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ funkcijas – mieste organizuoti tarptautines ir nacionalines plaukimo sporto šakų varžybas, tapti sporto stovyklų vieta, puoselėti sveikatingumo turizmą Aukštaitijos regione.

Objektas

Rekonstruojamas sporto ir sveikatingumo kompleksas „Aukštaitija“, praplečiant jo funkcijas šiaurinėje, vakarinėje ir šiaurės vakarinėje komplekso pusėje, projektuojant priestatą su 50-ies m ilgio 10-ies takų naujuoju baseinu, atnaujinamu esamu 4-ių takų 25-ių m ilgio baseinu, sveikatingumo zona, sporto salėmis, kineziterapijos kabinetais, kavine ir kita aptarnaujančia infrastruktūra.

Dydis ir vertė

Planuojamas sporto ir sveikatingumo kompleksas, kurio bendrasis plotas yra apie 7 700 m2. Techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina negali būti didesnė nei 370 000,- eurų su PVM. Planuojamas rekonstrukcijos biudžetas: 15 000 000 eurų su PVM.

Pasiūlymų apimtis

Konkursui pateikiamos 4 (keturios) A1 formato planšetai, projekto trimatės realybės modelis, aiškinamasis raštas su preliminaria objekto sąmata, trumpas projekto aprašymas, pasiūlymas ir kvalifikaciją bei atitiktį pirkimo sąlygoms patvirtinantys dokumentai.

TERMINAS: 2019 m. lapkričio 13 d. 16.00 val.

Užpildytas pasiūlymo formas su atitinkamais priedais tiekėjas pateikia Panevėžio miesto savivaldybės administracijai paštu, per pasiuntinį ar asmeniškai – tiesiogiai atvykęs šiuo adresu: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Priimamasis, 3 darbo vieta, Laisvės al. 20, LT-35200, Panevėžys (įėjimas nuo Vilniaus g.). 

Konkurso objektas ir vieta

Play
Slider

NUGALĖTOJAI

I Vieta

Studija HEIMA

II Vieta

UAB In ACE

III Vieta

2XJ architects kartu su JDWA

Komisija ir recenzentai*

Žibutė Gaivenienė

Komisijos pirmininkė

Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Arvydas Narkevičius

Komisijos pirmininko pavaduotojas

Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir
architektūros skyriaus vyriausiasis dizaino specialistas

Rolandas Palekas

Komisijos narys

Architektas, Paleko archstudija

Aurimas Ramanauskas

Komisijos narys

Architektas, Miliūno studija

Gintautas Diržys

Komisijos narys

Architektas, G. Diržio projektavimo įmonė

Emilis Vaitkaitis

Komisijos narys

Lietuvos plaukimo federacijos prezidentas

Žilvinas Ovsiukas

Komisijos narys

buv. Lietuvos plaukimo rinktinės vadovas

Vaidotas Dapkevičius

Architektūros recenzentas

Architektas

Laura Kairienė

Recenzentas techninei ir inžinerinei daliai 

Baltic Engineers, Plėtros skyriaus vadovė.

Klausimai ir atsakymai

Šioje dalyje pateikiami atsakymai į konkurso dalyvių paklausimus pateiktus CVP IS sistemoje. Visas su pirkimu susijęs susirašinėjimas galimas tik CVP IS sistemoje.

2019-09-23 Atsakymai į paklausimus 

2019-10-08 Atsakymai į paklausimus; Medžiaga parsisiųsti

2019-10-10 Atsakymai į paklausimus

2019-10-14 Atsakymai į paklausimus

2019-10-15 Atsakymai į paklausimus

PARSISIŲSTI

Pirkimo sąlygos 

(0.3 MB)

Konkurso užduotis

(10 MB)

Sąlygų santrauka 

(57 MB)

Darbų recenzenzijos

(5 MB)

 

KONKURSĄ
RENGIA

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Tel. 8 45 501 360 , Faksas 8 45 501 354
El. paštas savivaldybe@panevezys.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 288724610

 

 

KONKURSO PAVADINIMAS

„Panevėžio daugiafunkcinio Sporto Ir Sveikatinimo Centro „Aukštaitija“ Rekonstravimas (A. Jakšto g. 1, Panevėžio miestas)“ atviras projekto konkursas.

 

 

KONTAKTINIAI ASMENYS

 Viešųjų pirkimų procedūrų klausimais – Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Jolanta Valužienė, el. p. jolanta.valuziene@panevezys.lt;