PIRMOJI VIETA: D11

Autoriai: Heima architects

KOMISIJOS KOMENTARAS

Komisija įvertino šį pasiūlymą kaip nepaprastai jautrų darbą. Tai darbas kuriame išskirtinai integraliai valdoma pastato forma ir sąsaja su interjeru, meistriškai suvaldytos erdvės, puikiai vertinama dermė tarp skirtingų siūlomų medžiagų. Priestatas savo išraiška nebando flirtuoti su esamu tūriu, bet pratęsia Panevėžio individualių namų atmosferą ir nuotaiką, net nebandydami rasti kažkokių kompozicinių sąsajų su esamu tūriu ir kontrasto principu palieka švarų tūrį. Tai naujas XXI amžiaus statinys. Gerai įvertinta pastato funkcinė sąranga: planas aiškus, nekomplikuotas, gerai išspręstas srautų judėjimas, aiški orientacija. Sumaniai išspręstas tribūnų klausimas, išdėliojant jas dviejose baseino pusėse, taip paskirstant srautus. Patekimas į apatines tribūnas yra tobulintinas, tačiau įmanomas. Didelis natūralios šviesos kiekis kuria maksimalų jaukumo jausmą. Architektai pasirinko didelę dalį viešosios erdvės skirti pievai, nekuriant papildomų veiklų. Tai kitoks, tačiau pagrįstas sprendimas, siekiant koncentruoti žmonių srautą greta pastato, o viešą erdvę formuoti nebe aktyvią, tačiau pasyvią, paprastą prižiūrimą pievą, kurios priežiūra paprasta bei ši, komisijos nuomone, galės atlikti ir ekologines funkcijas, bei natūralų lietaus nuotekų valdymą.

Projekto “D11” aprašymas

Tiek Aukštaitijos sporto rūmų pastatui, tiek ledo arenai būdingas lygus, pailgas horizontalus siluetas. Tarp jų įterptas naujas baseino priestatas savo ritmingu stogu suteikia kompleksui dinamišką kontūrą, skaido didelį tūrį į mažesnius, artimesnius gretimam sodybiniam užstatymui. Žvelgiant iš aikštės pusės, priestato priekyje esantis kavinės tūris vizualiai atsiskiria nuo likusio pastato ir jį užstoja. Besileidžiantis kavinės tūrio stogas dar labiau vizualiai mažina baseino priestatą. Tokiu būdu naujasis priestatas nekonkuruoja su didelio tūrio, monumentalios simetriškos kompozicijos Aukštaitijos sporto rūmų pastatu. Žiūrint iš stadiono pusės, matomas pastato fragmentas įsikomponuoja į komplekso išklotinę sau būdingu šlaituotu siluetu.

Pastato interjero idėja – sukurti erdves, kurių estetika kyla iš pastato struktūros, sandaros, konstrukcijų. Pagrindinėse pastato ervėse jaukią atmosferą kuria natūralios šviesos gausa. Didžiojo baseino erdvė užpildyta natūralia šviesa, patenkančia pro stoglangius bei langus fasade. Išraiškinga stogo konstrukcija kuria dinamišką erdvę pastato viduje. Aukšta kavinės ervė užpildoma šviesa per didelius langus bei su vaizdu į didžiojo baseino erdvę. SPA zonoje intereją formuoja trys dideli langai bei baseinėliai palei juos. Sporto salėms charakterį suteikia stogo konstrukcija bei vaizdai į lauką ir į baseinų erdves.

Pirmo aukšto planas

Antro aukšto planas

Vakarinis fasadas

Pjūvis

Parsisiųsti projekto D11 aiškinamąjį raštą

ANTROJI VIETA: ROYALBLUE

Autoriai: UAB „In Ace“

KOMISIJOS KOMENTARAS

Komisija labai teigiamai įvertino pasiūlymo urbanistinį sprendimą: priestato sluoksniai aiškiai artikuliuoti, tūris labai tvarkingas, aiškiai formuojama pagarbi riba tarp gyvenamojo užstatymo ir baseino. Architektai nesunkiai suvaldė pastatą per trijų tūrių skaidymą iš pagrindinės perspektyvos. Tokiais sprendiniais netiesmukai suvaldytas “dėžės” mastelis. Formuojama lakoniška ir patraukli lauko erdvė. Architektai siūlo jautrius fasado medžiagos ir formos sprendinius. Pastato planinė struktūra aiški ir logiška. Komisijai dvejonių kėlė ne iki galo išspręstos interjero erdvės ir parinktos medžiagos konstrukcijai, tačiau vidaus erdvės aiškios, skaidrios, gerai suvaldytos.

Projekto “ROYALBLUE” aprašymas

Panevėžyje, adresu A. Jakšto g. 1, esamoje sporto komplekso “Aukštaitija” teritorijoje, projektuojamas FINA standartus atitinkančio 50m ilgio takeliių baseino priestatas, talpinantis iki 750 žmonių. Kartu yra sprendžiama jo prieigų teritorija.

Vykdant užduoties sąlygas, atsižvelgiama į identifikuotas problemas aplinkoje. Pagrindinės jų yra a) disonansas tarp esamo pagrindinio sporto komplekso tūrio ir šalia esančių sodybinio užstatymo tūrių bei b) morališkai ir fiziškai pasenusios beformės aikštės įforminimas ir įprasminimas.

Priestato architektūra kuriama ieškant darnos tarp priešingybių: pirma, norima atsižvelgti į „silpną“ – tai greta esantys mažaaukščiai pastatai, kuriems siekiama daryti kuo mažiau įtakos formuojamų tūrių masyvais. Kartu siekiama atsižvelgti į „stiprų“ – tai komplekso „Aukštaitija“ pagrindinis tūris, pagal užduotį išliekantis svarbiausiuoju, bei kuriame numatytas pagrindinis įėjimas tiek į esamas komplekso dalis, tiek į naująjį baseiną. Atitinkamai pastato architektūra formuojama kuo labiau neutralesnė, tuo pačiu jungianti „silpnas“ ir „stiprias“ erdvės formas.

Priestatui priskirtos būdingos ašys ir kryptys perkeliamos į kompleksą reprezentuojančią aikštę Nevėžio upės kryptimi. Pati aikštė terasuojama ir atitinkamai skaidoma žemyn upės link į smulkesnius erdvinius darinius su atitinkamu funkciniu skirstymu: viršutinė terasa tarnauja priėjimui ir patekimui į centrinį komplekso vestibiulį; vidurinioji – patekimui ir įėjimo į stadioną įforminimui; apatinė – lankytojų išlaipinimui bei autobusų, ŽN ir kt. parkavimui. Atitinkamai siūloma atskirti motorizuotų transporto priemonių srautus nuo likusių srautų, numatant jų patekimą prie komplekso tik nuo Jakšto gatvės (per lankytojų išlaipinimo aikštelę). Papildomai aikštė apželdinama ir papildoma mažosios architektūros elementais.

Pirmo aukšto planas

Antro aukšto planas

Trečio aukšto planas

Vakarinis fasadas

Pjūvis

Parsisiųsti projekto D11 aiškinamąjį raštą

TREČIOJI VIETA: GRYBŠNIS

Autoriai: 2XJ architektai kartu su JDWA

 

KOMISIJOS KOMENTARAS

Komisija teigiamai įvertino aiškų ir funkcionaliai gerai išspręstą ir kokybišką priestato architektūrą. Pastato planas aiškus, logiškas, puikiai išspręsti judėjimo srautai. Komisija teigiamai vertino siūlomo priestato fasado sprendinius, bandymą ieškoti ryšio su esamu pastatu: vienu atveju per medines sijas, kitu per betono piliastrus. Pasiūlyme kuriama rami, harmoninga interjero erdvė. Neigiamai vertintas sunkus pastato tūris, klaidingai parinkta VIP tribūnų vieta, dvejonių kėlė išplėsta SPA zona, aklina

siena po tribūnomis. Bendrai pasiūlymą komisijai pavyko lengvai suprasti dėl labai aiškios grafinės kalbos, kokybiškų vizualizacijų, paaiškinamųjų schemų. Darbas išsiskyrė puikiu funkcionalumu ir vidaus erdvių harmonija.

Projekto “Grybšnis” aprašymas

Projektuojant naują baseino priestatą didelis dėmesys skiriamas lankytojų patirčiai. Kuriamos aukštos kokybės charakteringos erdvės, aiškiai išdėstomos funkcijos padeda lengvai orientuotis jame. Per atvirą pietinį fasadą ir skaidrią kavinės erdvę į aukštą baseino patalpą įleidžiama daug natūralios šviesos, taip pat sukuriamas vizualinis ryšys su Nevėžio upe. Įstiklinta ilgojo fasado apatinė dalis baseino lankytojams leis mėgautis vakarine saule ir vaizdu į žalumą tiesiai nuo plaukimo takelio, o sezono metu – ilsėtis kamerinėje kiemelio erdvėje. Tarp senojo ir naujojo baseino pirmame aukšte įkuriama SPA zona. Erdvė po tribūnomis naudojama kurti uždaro charakterio urvus primenančias atpalaiduojančių vonių erdves. Antrame aukšte planuojamo sporto klubo lankytojai galės iš viršaus stebėti šviesias didžiojo ir mažojo baseino erdves bei stadioną.

Priestatas projektuojamas labai kompaktiškoje užstatymo zonoje ir didelė dalis pastato fasadų lieka nematomų, tačiau jo prieigų fasadas leidžia sukurti vientiso ansamblio įvaizdį. J.Putnos suprojektuotas modernistinis 1965 m. statybos pastatas, kurio fasadas restauruojamas, užduoda monumentalų architektūros charakterį visam kompleksui. Siekiama, kad naujasis priestatas nekonkuruotu, tačiau išlaikytų monumentalų modernios raiškos toną ir papildytų ansamblį, todėl interpretuojami ir šiuolaikinėmis priemonėmis pritaikomi pagrindiniai senojo fasado kompozicijos elementai. Skaidrus fasadas leidžia eskterjere matyti vidaus programą ir įspūdingą, šviesią didžiojo baseino erdvę.

Prieigų viešoji erdvė formuojama aiškiai atskiriant skvero ir aiškštės dalis. Viršutinė stačiakampio formos aikštės dalis skirta sporto ir sveikatingumo centro prieigoms, o apatinė trikampio formos dalis – stadiono prieigoms. Aiškūs aikštės kontūrai sustiprina dviejų kampu sujungtų tūrių kompoziciją. Daugiafunkcinėje aikštėje paliekama pakankamai atviros vietos didesniems susibūrimams ir laikinoms konstrukcijoms renginių metu. Aikštei daugiau gyvybės suteikia ir kavinės terasa. Pro stiklinį fasadą matomas aktyviai naudojamas kavinės ir baseino interjeras kuria aikštės atmosferą tamsiu paros metu. Trikampėje stadiono prieigų aikštės dalyje tarp laiptų integruojami suoliukai formuoja amfiteatrą nuo kurio smagu stebėti upės krantinę. Skveras pritaikomas naudojimui įrengiant takelius, suoliukus, apšvietimą. Visoje prieigų zonoje numatomas patogus universalus priėjimas iš visų galimų krypčių.

Pirmo aukšto planas

Antro aukšto planas

Vakarinis fasadas

Pjūvis

Parsisiųsti projekto “Grybšnis” aiškinamąjį raštą